Person NOT AN OBJECT

בין יום האישה לחג החירות אנחנו ב COTTON  מצטרפות לתומכות בנשים היוצאות ממעגל הזנות.

חולצת כותנה אופנתית עם המשפט – person not an object  שנכתב בשיתוף הנשים היוצאות ממעגל הזנות נמכרת בחנויות ובאתר במחיר של 99 ₪ בין יום האישה לחג הפסח.

הופכות את היוצרות הינו מיזם חברתי הפועל למען יצירת חיים פוריים לנשים היוצאות ממעגל הזנות, שבמרכזו סטודיו לאופנה המאפשר למידה, הכשרה מקצועית, יצירה ופרנסה. כמיזם חדשני וראשון מסוגו, הוא בנוי כך שניתן יהיה להקים לו סניפים בישראל ובעולם, שבעתיד יפעלו כולם תחת מותג אופנה איכותי ובעל אמירה.

המטרות:

1 .להביא לשינוי בחייהן של היוצאות ממעגל הזנות על ידי חוויה של יצירה, הצלחה וכוח, ולסייע להן בשיקום חייהן.

2 .לבנות מרחב יצירה ופרנסה לנשים שיוצאות ממעגל הזנות ומוצאות עצמן ללא מיומנויות בעולם העבודה.

3 .להביא לשינוי תודעה חברתית לגבי נשים בזנות, על ידי הצגת יכולותיהן וביטוין האישי והמקצועי.

הופכות את היוצרות מיועד לנשים שנמצאות בתהליך שיקום מזנות ומטופלות על ידי גופי השיקום הקיימים. במטרה להוות גשר בין פעילות גופים אלה לבין המשך החיים העצמאיים. 

החולצות נתפרו בשיתוף פעולה עם עמותת "הופכות את היוצרות" וכל הרווחים ממכירת החולצה יתרמו וישמשו להשגת המטרות של העמותה.