cotton Club member

__________

הצטרפי למועדון החברות שלנו, ללא תשלום, ותיהני מפעילויות
מיוחדות, הטבות ומבצעים לחברות מועדון cotton בלבד.

1. נא מלאי פרטים אישיים:

2 . נא מלאי פרטי מגורים:

3. פרטים נוספים:

לתשומת לבך, במילוי טופס זה הנך נותנת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת , לרבות הודעות בנוגע למבצעים והטבות , אשר ישלחו אלייך מישר אופנה יבוא ויצוא בע"מ - cotton באמצעות פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי לטלפון או לטלפון הנייד ו/או הודעת SMS לטלפון הנייד ו/או הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני ,כהגדרתם בחוק התקשורות (בזק ושירותים), תשמ'ב -1982 כפי שנמסרו על ידך לעיל. כמו כן, ברצוננו להביא לתשומת ליבך שהינך רשאית לבטל את הסכמתך זו בכל עת באמצעות פניה לחברה בטלפון: 08-8506080 אוו בדואר אלקטרוני: info@cottonet.co.il או באמצעות קישור צרי קשר המופיע באתר.

הפריטים הנמכרים ביותר!